Μεγάλο leak 20GB από servers της Intel

Πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα από τα μεγαλύτερα leaks δεδομένων που αφορούν όχι μόνο ακυκλοφόρητο, NDA υλικό, αλλά και drivers/binraries ειδικών προϊόντων.