Συνεργασία AMD με Commex

Η ΑΜD προχώρησε σε συνεργασία με την Ισραηλινή Commex, μία νεοσυσταθείσα εταιρία από τον Tal Horowitz και τους αδερφούς Yehuda και Zohar Zisapel.
Η ΑΜD προχώρησε σε συνεργασία με την Ισραηλινή Commex, μία νεοσυσταθείσα εταιρία από τον Tal Horowitz και τους αδερφούς Yehuda και Zohar Zisapel.
Στο σημείο αυτό ίσως αναρωτηθείτε για το ποιά είναι η Commex...; Το θέμα όμως δεν είναι ποιά είναι η Commex αλλά ποιος είναι ο Tal Horowitz. Ο κύριος αυτός λοιπόν προέρχεται από το στρατόπεδο της Intel και συγκεκριμένα από το κέντρο ανάπτυξης της Intel στη Haifa όπου και εργάζονταν ως ανώτερο στέλεχος της ομάδας ανάπτυξης των dual core επεξεργαστών.
Ο Tal Horowitz βρήκε έναν τρόπο να αυξηθεί η αποδοτικότητα των πυρήνων σε ένα chip χωρίς όμως παράλληλα να αυξηθεί και η ενεργειακή κατανάλωση, και αυτό ακριβώς είναι που ενδιαφέρει την AMD.
[ Διαβάστε περισσότερα εδώ...]