Ποντικαράς με 3200dpi & OLED display!

Ένα νέο ποντίκι για gamers παρουσίασε η Genius με την ονομασία Ergo 555 Agama το οποίο και φέρνει 2 παγκόσμιες πρωτοτυπίες: η οριζόντια και κάθετη ανάλυση είναι ανεξάρτητα ρυθμίσιμες και υπάρχει OLED-οθόνη η οποία πληροφορεί για την ανάλυση και το επιλεγμένο προφίλ!
Ένα νέο ποντίκι για gamers παρουσίασε η Genius με την ονομασία Ergo 555 Agama το οποίο και φέρνει 2 παγκόσμιες πρωτοτυπίες: η οριζόντια και κάθετη ανάλυση είναι ανεξάρτητα ρυθμίσιμες και υπάρχει OLED-οθόνη η οποία πληροφορεί για την ανάλυση και το επιλεγμένο προφίλ!
Στο εσωτερικό του Ergo 555 υπάρχει ένας Double-Laser-Sensor ο οποίος ρυθμίζει την κάθετη και οριζόντια ανάλυση οδηγώντας έτσι σε διαφορετικές ταχύτητες κίνησης ανά κατεύθυνση του δείκτη του ποντικιού στην οθόνη! Η ανάλυση μπορεί να αλλαχθεί με βήματα των 100 μεταξύ 400dpi και 3200dpi.
Το Ergo 555 διαθέτει συνολικά 10 κουμπιά και μπορεί να αποθηκεύσει 5 διαφορετικά προφίλ,συμπεριλαμβανομένων μακροεντολών.

[ Διαβάστε περισσότερα εδώ...]