ΗD 4870 & DDR5 info

Όπως έχει γίνει γνωστό η ΗD 4870 χρησιμοποιεί GDDR5 ως τύπο μνήμης. Μπορεί η συχνότητα λειτουργίας της να είναι τα 900Μhz όμως σε αντίθεση με τις GDDR3 και GDDR4 λειτουργεί σε quad data rate ή διαφορετικά έχει διπλάσια διαμεταγωγή από τους προηγούμενους τύπους μνήμης στην ίδια συχνότητα. Πρακτικά μπορεί κανείς να πει πως 'τρέχει' στα 900x4 = 3600.
Όπως έχει γίνει γνωστό η ΗD 4870 χρησιμοποιεί GDDR5 ως τύπο μνήμης. Μπορεί η συχνότητα λειτουργίας της να είναι τα 900Μhz όμως σε αντίθεση με τις GDDR3 και GDDR4 λειτουργεί σε quad data rate ή διαφορετικά έχει διπλάσια διαμεταγωγή από τους προηγούμενους τύπους μνήμης στην ίδια συχνότητα. Πρακτικά μπορεί κανείς να πει πως 'τρέχει' στα 900x4 = 3600.

Χρησιμοποιώντας το κλασσικό εύρος διαύλου των 256bit το μέγιστο bandwidth της HD 4870 ανέρχεται στα 115.2 GB/sec σε αντίθεση με τη λογική των καρτών της Nvidia που χρησιμοποιούν συνηθισμένη DDR3 μνήμη αλλά 512bit δίαυλο που στη περίπτωση της GTX280 (2214Μhz) έχει 141.696 GB/sec.

Πιθανό πλεονέκτημα η απλοποιημένη πλακέτα με αντίστοιχα μειωμένο κόστος που εν μέρει αντισταθμίζεται από την λογικά ακριβότερη μνήμη. Πιθανό μειονέκτημα, η περιορισμένη διάθεση της GDDR5... Δεν είναι τυχαίο πως οι πρώτες υλοιποιήσεις της HD 4870 που διέρευσαν στο διαδίκτυο (1,2,3,4,5) θα συνοδεύονται από 512ΜB μνήμης σε αντίθεση με τις GTX280 και GTX260 που χρησιμοποιούν 1GB και 896ΜΒ αντίστοιχα. Επιπλέον φημολογείται πως η διάθεση των 4870 θα είναι αρχικά περιορισμένη ίσως εξαιτίας του ίδιου λόγου.

Ο χρόνος, οι μετρήσεις καθώς και η ανοχή του νέου τύπου μνήμης σε υπερχρονισμό θα δείξουν αν η Ati έπραξε καλώς με την GDDR5 στην HD 4870.