Σκληροί Δίσκοι από γυαλί είναι το μέλλον!

Ο ρυθμός αύξησης της χωρητικότητας βρίσκεται σε καλό σημείο αλλά επιβραδύνεται συνεχώς οπότε οι νέες μέθοδοι και τα υλικά θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον.

hard drive, glass, seagate, 2020, 20tb

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

HwBox - PC Hardware Enthusiasts

HwBox | PC Hardware Enthusiasts | Copyright © 2020