Guide: ASRock Z170 BIOS Walkthrough

Περιεχόμενα Άρθρου

 

CPU Configuration

Το πρώτο μεγάλο μενού είναι αυτό της ρύθμισης του CPU. Κάτω από αυτό το μενού υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές:

 

2 oc tweaker (4).jpg

2 oc tweaker (5).jpg

 

Multi Core Enhancement: Τρέχει όλους τους πυρήνες στη μέγιστη συχνότητα λειτουργίας που έχουμε ρυθμίσει από την επόμενη επιλογή.

CPU Ratio: Το CPU Ratio μας δείχνει τον πολλαπλασιαστή του επεξεργαστή που σε συνάρτηση με το BCLK μας επιστρέφουν την εσωτερική συχνότητα λειτουργίας του CPU η οποία θα εμφανίζεται και στη κορυφή.

CPU Cache Ratio: Το Cache Ratio είναι ο πολλαπλασιαστής του Uncore, που περιλαμβάνει τον ελεγκτή των μνημών, των PCIe, μερικών ακόμα ελεγκτών εισόδου/εξόδου και ονομάζεται και system agent. Η συχνότητα αυτή συνήθως δε φέρνει σημαντικά αυξημένες επιδόσεις και ο υπολογισμός της γίνεται όπως ακριβώς και του CPU Ratio, πολλαπλασιάζοντάς τη με το BCLK. Η τιμή CPU Cache Ratio καλό είναι να μη ξεπερνά αυτή του CPU Ratio αν και η μητρικές το ρίχνουν αυτόματα στα επίπεδα του δεύτερου όταν αντιληφθούν πως είναι υψηλότερο. Η τιμή θα πρέπει να βρίσκεται πάντοτε κοντά στα επίπεδα του CPU Ratio και χαμηλότερα από αυτό για να διατηρηθεί η σταθερή λειτουργία του συστήματος.

CPU Cache Ratio: Η ελάχιστη τιμή που μπορεί να πάρει το Cache Ratio. Αφήνοντάς το στο Auto, λειτουργούν αυτόματα οι μηχανισμοί της Power Control Unit του επεξεργαστή και το χαμηλώνουν, όπως γίνεται και με το CPU Ratio.

BCLK Frequency: Η επιλογή αυτή ελέγχει τη συχνότητα Base Clock του επεξεργαστή (default 100MHz). Στους Haswell προτείνεται η αύξηση της τάξης του 1-2MHz και μόνο για bench ενώ στους Skylake μπορούμε να το αυξήσουμε άφοβα σε λογικά πλαίσια για να υπερχρονίσουμε ορισμένα κλειδωμένα μοντέλα Skylake όπως τον Core i3-6320 που έχουν κλειδωμένο πολλαπλασιαστή (CPU Ratio). Το Apply Mode ρυθμίζει το πως θα εφαρμόζονται οι αλλαγές στο BCLK. Το Next Boot εφαρμόζει τις αλλαγές που έχουμε κάνει στο BCLK στο επόμενο Boot. Το Immediate εφαρμόζει σε πραγματικό χρόνο τις αλλαγές μέσα στο BIOS, το During Boot κατά τη διάρκεια της εκκίνησης του υπολογιστή και τέλος το Auto που αφήνουμε στην ουσία τη μητρική να «πάρει» την απόφαση.

BCLK Step: Τα βήματα αύξησης του Base Clock. Οι τιμές ξεκινούν από τα 0.0625 και φτάνουν μέχρι και τα 10MHz. Στην ουσία ρυθμίζουμε την «ανάλυση» του BCLK κάτι αρκετά χρήσιμο όταν επιθυμούμε να ξεζουμίσουμε κάθε MHz από το σύστημά μας.

Spread Spectrum: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της επιλογής που σχετίζεται με τη μείωση εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από τον υπολογιστή κατά τη χρήση του.

Stable delay: Ρυθμίζει τον χρόνο μετά την αλλαγή του BCLK για πιο σταθερό σήμα.

CPU Amplitude: Μια επιλογή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να «σταθεροποιήσει» το overclocking του BCLK. Οι επιλογές που παρέχονται είναι σε μονάδα mV και απευθύνονται στην τάση του BCLK.

CPU Slew Rate: Μια επιλογή που ρυθμίζει το σήμα που προέρχεται από το BCLK. Όσο ψηλότερη είναι η επιλογή αυτή, τόσο μικρότερη θα είναι η άνοδος του κάθε κύκλου ρολογιού.

CPU PLL ORT: Επιλογή που βελτιώνει το σήμα του BCLK για την αποτροπή overshoot και undershoot, δηλαδή της απότομης αλλαγής τους σε συχνότητες ψηλότερες ή χαμηλότερες από την εργοστασιακή ή αυτή που έχει τεθεί από τον χρήστη.

Divider: Ο διαιρέτης του BCLK. Οι τρεις επιλογές (2, 4, 12) ρυθμίζουν τα όρια που θα έχει το BCLK. Η επιλογή 2 αφήνει την επιλογή από το ελάχιστο 90MHz έως και πάνω από τα 300MHz (θεωρητικά έως 600MHz), η 4 βάζει όριο τα 300MHz και η 12 θέτει όριο στα 170MHz.

Boot Performance Mode: Ρυθμίζει τη συχνότητα εκκίνησης του CPU. Παρέχονται οι επιλογές Max non Turbo Performance, Turbo Performance και τέλος Max Battery Power που στην ουσία, μέχρι το PC να μπει στα Windows, το CPU έχει συχνότητα 800MHz.

Reliability Stress Restrictor: Μια επιλογή που έχει τοποθετήσει η Intel στους επεξεργαστές 6ης γενιάς και μπορεί να συλλέξει κατά καιρούς ζωτικά δεδομένα του CPU. Η επιλογή μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα σε ένα CPU και γιʼ αυτό έρχεται απενεργοποιημένη στις μητρικές της ASRock.

FCLK: Είναι μια συχνότητα που συνδέει το CPU με τον ελεγκτή PCIe καθώς και το Ring , System Agent και αναφέρεται κυρίως στα δεδομένα που αποστέλλονται από τον επεξεργαστή στις κάρτες. Η επιλογή προστέθηκε λίγες εβδομάδες μετά τη κυκλοφορία των πρώτων μητρικών στην αγορά και δίνει τρεις επιλογές. 400MHz, 800MHz και 1GHz. Αρκετοί έχουν παρατηρήσει μεσαία αύξηση των επιδόσεων της τάξης του 1 – 7% σε gaming με αποκλειστική κάρτα γραφικών γιʼ αυτό φροντίζουμε να είναι στο 1GHz για βέλτιστες επιδόσεις. Η συγκεκριμένη συχνότητα επηρεάζει το BCLK οπότε ενδέχεται να χρειάζεται λίγο περισσότερο «ψάξιμο» εάν συναντήσετε προβλήματα όπως κρασαρίσματα σε εφαρμογές 3D. Η συχνότητα είναι συνδεδεμένη με το BCLK του επεξεργαστή (συνήθως 100MHz) και στην ουσία τα preset είναι πολλαπλασιαστές του. Ενδέχεται να το δείτε σαν x4, x8 και x10 σε ορισμένες μητρικές.

Intel SpeedStep Technology: Αυξομειώνει τη συχνότητα και τη τάση του CPU ανάλογα με τον φόρτο εργασίας.

Intel Turbo Boost Technology: Ρυθμίζει τη μέγιστη συχνότητα που θα λειτουργούν επιλεγμένοι πυρήνες του CPU ανάλογα με το affinity του προγράμματος. Συνήθως το χαρακτηριστικό απενεργοποιείται αυτόματα όταν υπερχρονίζουμε τον επεξεργαστή μας και έχουμε Fixed Ratio στο CPU.

Long Duration Power Limit (Watt) – Το όριο στο TDP για το Turbo Boost. Max 4096 Watt, επιλογή που προτείνεται για καλή αερόψυξη.

Long Duration Maintained (seconds) – Ο χρόνος που θα παραμένει στο limit σε δευτερόλεπτα.

Κατά το overclocking ίσως χρειαστεί η αύξηση κάποιας τιμής, για παράδειγμα τα Short και Long Duration μπορούν να έχουν όριο στα 4096 (W) και CPU Core Current Limit (ένταση του ρεύματος προς τον CPU σε κατάσταση Turbo Boost) στα 255 Ampere για βέλτιστες επιδόσεις και σταθερό OC. ΠΡΟΣΟΧΗ καθώς θα πρέπει να έχετε μια καλή αερόψυκτρα ή υδρόψυξη για να διατηρήσετε τις θερμοκρασίες σε ανεκτά επίπεδα. Επιπλέον υπάρχει και η επιλογή System Agent Current Limit που ρυθμίζει την ένταση του ρεύματος προς το System Agent. Η επιλογή ενδέχεται να βοηθήσει στον υπερχρονισμό των μνημών.

 

 

asrock, guide, overclocking, bios, walkthrough, options, uefi