Μπορείτε πλέον να απολαύσετε GPU Acceleration στο Raspberry Pi 2!

Το πιο πρόσφατο Rasbian φέρνει επιτέλους επιτάχυνση γραφικών κάτι που έλειπε από τη κοινότητα του Raspberry Pi. Το πιο πρόσφατο Rasbian φέρνει επιτέλους επιτάχυνση γραφικών κάτι που έλειπε από τη κοινότητα του Raspberry Pi.

Φυσικά το χαρακτηριστικό είναι ακόμα σε δοκιμαστική μορφή όμως το σημαντικό είναι πως βρίσκεται "εκεί", κάπου μέσα στο Raspian και μας επιτρέπει να τρέξουμε ακόμα και βασικά ή retro παιχνίδια με μεγαλύτερη "άνεση". Ο OpenGL driver που είναι προεγκατεστημένος στο release είναι απενεργοποιημένος για λόγους ασφαλείας και θα πρέπει να τον ενεργοποιήσετε μέσω ενός τερματικού. Χωρίς την παραπάνω αλλαγή λειτουργεί ένας software renderer. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να αυξήσει τις θερμοκρασίες της συσκευής ενώ είναι σχεδιασμένο κυρίως για το Pi 2 λόγω των επιπλέον απαιτήσεων που έχει σε RAM.